Der er flere gode grunde til at involvere medarbejderne (eller i en forening: medlemmerne) i udformningen af ny strategi, nyt målprogram eller ny vision:  involvering har stor betydning for kendskabet, ejerskabet, følgeskab og følgeskabet i forhold til det nye.

Forskning viser, at når strategiprocessen er tilrettelagt som en involverende, såkaldt fair proces, så vil medarbejderne hurtige acceptere det nye, tage ejerskab og iværksætte de ønskede forandringer – samtidig med at tilliden og samarbejdsevnen øges.

En typisk opgave starter med at leder eller ledergruppe sammen med konsulent udvikler procesdesign over 1-3 konsultationer afhængig af omfanget af strategiprocessen. Designet vil typisk indeholde interventioner, som leder/ledergruppe selv tager sig af, og interventioner som faciliteres af konsulent.

Eksempler på opgaver:

Dansk Kiropraktorforening

Frie Børnehaver

Skovdistrikterne