Temadag for det politiske udvalg, afdelingsseminar, budgetseminar, pædagogisk dag.

Møder med mange deltagere, mange interesser, og meget på spil.

Her er professionel, ekstern facilitering ofte en god investering, da omhyggelig planlægning, med afsæt i lang erfaring, samt stram facilitering og styring på dagen, tilsammen hjælper til at dagen opfylder sit formål, og til at deltagerne understøttes i at producere de ønskede resultater.

Facilitering på dagen kan evt. kombineres med indholdsoplæg efter nærmere aftale.

Inden seminaret har vi typisk 1-2 planlægningsmøder, hvor vi sammen designer dagen.

Eksempler på opgaver:

Køge Kommune

Digitaliseringsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen