En meget fin indføling med opgaven og hvordan den kunne løses. Effektfulde metoder, tilpasset vores konkrete behov. Smidig kommunikation. Professionel partner.

Jan Ole Traadsdahl fra Kulturstyrelsen om samarbejde med Christian i forbindelse med en opgave om fusion af tre foreninger på Ny Musik området.

Alle ledere vil noget med de organisationer, de er sat i spidsen for.

Målet er ofte en mere effektiv organisation forstået som øget effektivitet i opgaveløsningen, ofte gennem bedre samarbejde, bedre processer, bedre tværgående koordinering, teamledelse.

Ganske ofte tænkes også på måder, hvor trivslen samtidig kan øges, i erkendelsen af, at trivsel og effektivitet ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, men kan følges ad på en måde, som er til alles fordel.

Når Seidelin associates arbejder med organisatorisk forandring er det vores erfaring, at projektet lykkes bedre, når ”hårde” tilgange med rødder i projektledelse, implementering og gevinstrealisering, kombineres med selve interventionens ofte ”bløde” fokus på involvering, læring, processer, samarbejde og organisering.

Vi har stor erfaring med, i et tæt samarbejde med ledelsen, at tilrettelægge og facilitere  målrettede organisatoriske processer, herunder strategiproces, forandringsproces, og enkeltstående temadage, organisationsdage mv.