Strategisk samarbejde mellem organisationerne på amatørmusikområdet

Seidelin Associates gennemfører for organisationerne på amatørmusikområdet en proces, som faciliterer beslutning og etablering af en fælles samarbejdsorganisation. Det sker i en bestræbelse på at professionalisere amatørmusikområdet, at organisationerne på området er gået sammen for at drøfte mulighederne for strategisk samarbejde og mulighederne for en grad af fusion. Gennemfører interviews af nøgleinteressenter og facilitering af dialoger, herunder på en samlet konference mhp. at undersøge og etablere konsensus om form og indhold af en fælles samarbejdsorganisation. En ny, samlende organisatorisk ramme identificeres og iværksættes.