Strategiproces for Frie Børnehaver

Christian gennemførte projektet Strategiseminar for Frie Børnehaver. Planlagde sammen med formand og direktør en strategiproces som involverede alle medarbejdere. Gennemførte en seminardag, hvor hele organisationen deltog og bidrog til processen. Opsamling fra strategiseminaret i en rapport, som kunne danne grundlag for en egentlig strategiformulering.