Scenarieudvikling for nationalparkerne

Christian faciliterede for en række skovdistrikter strategiske scenarieudviklingsprocesser for kommende nationalparker. De strategiske scenarieprocesser resulterede i tre scenarier for den fremtidige udvikling i hver af de dengang kommende nationalparker i Thy, Vadehavet, Sydfyn, Møn, Kongernes Nordsjælland, Læsø.