Relationel koordinering i tværfaglige teams

For Attractor og Servicestyrelsen gennemførtes projektet “Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen”. Projektet understøtter et antal kommuner i at lave bedre overgange fra barn til voksen for psykisk sårbare unge. Christian stod for at hjælpe de tværfaglige ungeteams i Halsnæs og Furesø kommuner til at udvikle en højere grad af relationel koordinering gennem tydeliggørelse af roller og forventninger til rolleadfærd