Organisationsudvikling med social kapital

For Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Attractor gennemførte Christian projektet “Social Kapital som løftestang for effektivisering”. Ideen var her at benytte konkrete anledninger som APV og Lederevaluering samt involverende processer og møder i samarbejdsudvalget i den anledning, som afsæt for at arbejde med kulturen og den sociale kapital i ministeriet. Fokus i projektet var især på kontorchefgruppen, HR og samarbejdsudvalg. Som en del af projektet fik alle ledere ledercoaching.