Organisationsudvikling i folkeskolen

For Børne og Unge Forvaltningen, Københavns Kommune og Attractor gennemførtes projektet Ingen børn ladt i stikken. Christian stod for at understøtte udvikling af ressourcecentre på 13 københavnske folkeskoler. I praksis samarbejder med de 13 skoler om interventioner, som kan have overskrifter som: organisering af ressourcecenteret; positionering i vejlederrollen – ekspertposition og faciliterende position; Sparrings- og coachingsamtaler; seminar for ledelsen af ressourcecenteret; strategi- og visionsseminar; facilitering af pædagogisk dag; inkluderende lærerteammøder.