Øget fastholdelse på ungdomsuddannelserne

For Køge kommune, Arbejdsmarkedsforvaltningen, gennemførte Christian projektet Strategisk fastholdelsesindsats i Køge Kommune. Strategisk initiativ som sigter mod at forøge fastholdelsesindsatsen på ungdomsuddannelserne, og dermed øge andelen af unge som gennemfører en ungdomsuddannelse. Som led i dette planlagde og faciliterede Christian 2 konferencer for alle, som arbejder med at fastholde unge på ungdomsuddannelserne i Køge Kommune. Der var tale om en blanding af eksterne oplæg og gruppeprocesser.