Ledercoaching i Uddannelses- og Forskningsministeriet

For Uddannelses- og forskningsministeriet og Attractor gennemførte Christian executive coachingforløb med chefer på alle niveauer, herunder departementschef. Anledningen var opfølgning på lederevaluering og APV.