Fusion af to kontorer

For Digitaliseringsstyrelsen og Attractor gennemførte Christian projektet Fusion af to kontorer. For at skabe relationer på tværs af de to gamle kontorer iværksattes et forløb, som havde fokus på en fælles kompetence: Interessenthåndtering. Først afholdtes en undervisningsdag om temaet, og der blev fulgt op med et antal faciliterede møder i netværker på tværs af de to kontorer. Endelig blev alle medarbejdere coachet.