Fusion af Dacapo, Edition-S og SNYK

For Kulturstyrelsen og de tre kulturinstitutioner Dakapo, Snyk, Editions samt Attractor gennemførte Christian projektet Fusionsproces mellem de tre kulturinstitutioner Dacapo, Edition-S og SNYK. Christian faciliterede for Attractor en udforskning af mulige fusionsscenarier sammen med sekretariatschefer og bestyrelsesformænd. Vi udviklede sammen en samarbejdsmodel for de tre institutioner, som levede op til anbefalingerne i rapporten “God ledelse i selvejende kulturinstitutioner”. Samarbejdsmodellen blev efterfølgende drøftet og godkendt institutionernes bestyrelser.