Fra myndighedsperson til facilitator

For Socialstyrelsen og Attractor gennemførtes projektet Unge med psykiske vanskeligheder – overgang fra barn til voksen. Christian var ansvarlig for udvikling af koncept for faciliterede anerkendende netværksmøder mellem sårbar ung og myndighedspersoner og træning af myndighedspersoner i faciliterende tilgang. Desuden faciliteredes  læringsgrupper og innovationsseminarer for tværfaglige teams i to kommuner, samt undervisning og coaching af tværfaglige teams, med afsæt i begrebet relationel koordinering