Facilitering af to ledernetværk

For Socialministeriet og Attractor gennemførtes projektet Udvikling af ledelse med leadership pipeline. Christian havde ansvaret for at undervise i aspekter af ledelse samt facilitere processer i to ledernetværker bestående af hver 12 kontorchefer. Ledernetværkerne spillede en central rolle i udvikling af lederkompetencer i relation til de identificerede kompetencer i leadership pipeline modellen.