Facilitering af seminar for samarbejdsorganisationen

For Attractor og Metropol udvikles procesdesign for heldagsseminar med deltagelse af hele samarbejdsorganisationen på Metropol. Formålet med seminaret er at komme godt videre sammen efter implementering af nye arbejdstidsaftaler. Procesdesign og afvikling af seminaret tager afsæt i teorier og principper fra social kapital