Facilitering af gruppeprocesser for sårbare unge

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune, Center for Kompetence og Brobygning (CKB), gennemførte Seidelin associates projektet Facilitering af gruppeprocesser. I arbejdet med at få sårbare unge tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse organiseres de unge i små grupper, hvor de kan hjælpe hinanden. Undervisere og vejledere på CKB trænes i teamcoaching og procesfacilitering for at kunne understøtte grupperne.