Aktionslæring i ledernetværk

For Ankestyrelsen og Attractor gennemførtes projektet Aktionslæring i ledernetværk. Alle kontorchefer i Ankestyrelsen organiseredes i netværk. Hvert netværk holdt et antal møder, hvor cheferne på baggrund af oplæg om forskellige aspekter af driftsledelse, efterfølgende havde faciliterede samtaler, og høstede læring gennem involverende processer. Mellem netværksmøderne arbejdede cheferne med læring i egen praksis.