Seidelin Associates er en konsulentvirksomhed, som fokuserer på at hjælpe ledere med at omsætte strategi og forandring til effektiv praksis. Det gør vi ved at skabe følgeskab gennem design og facilitering af meningsfuld og relevant involvering af organisationen.

Det gør vi unikt ved at kombinere organisations- og ledelsesteori og praksis med systemisk proces- og coachingpraksis.

Associates

 • Christian Seidelin, managing partnerChristian Seidelin (Cand.polit., EMCC certificeret ledercoach, certificeret proceskonsulent)
  Managing Partner
  Tlf. 53851335
  cs@seidelinassociates.dk
  Christian på Linkedin
 • Christians særlige styrke er, at han både har solid ledelseserfaring og en bred såvel som dyb orientering i ledelses- og organisationsteori. Hans ledelseskonsultationer starter og slutter i lederens eller ledergruppens ledelsespraksis, som undervejs inspireres og kvalificeres af tilgange fra eksempelvis den systemiske og den teknisk-rationelle skole. Christian er desuden en kreativ proceskonsulent og underviser, og en nærværende, refleksiv ledercoach.
 • Christina Holm, associate partnerChristina Holm (Master (Med), EMCC certificeret systemisk coach, proceskonsulent)
  Associate Partner
 • Christina er en engageret, nysgerrig og kreativ konsulent, der med indlevelse og nærvær udfylder rollen som coach, proceskonsulent og facilitator. Hun har mere end 15 års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i såvel private som offentlige virksomheder. Hendes samtale- og faciliteringskompetencer er baseret på et indgående kendskab til såvel læringsteorier som teorier om systemisk og narrativ organisationsudvikling samt en særdeles veludviklet metode- og værktøjskasse.
 • Jes Rørbech, associate partnerJes Rørbech (Cand.negot)
  Associate Partner
 • Jes brænder for at omsætte strategi til effektiv praksis og skabe størst mulig sammenhæng mellem opnåelse af virksomhedens kommercielle mål, nøgleprocesser og funktioners værdiskabelse. Med afsæt i den målsætning har han over de seneste godt 10 år arbejdet med en lang række virksomheder og her igennem udviklet et ledelsessystem og approach til optimering af organisationers værdiskabelse.
 • Morten Arrhenius, associate partnerMorten Arrhenius (Cand.it, EMCC certificeret coach, proceskonsulent)
  Associate Partner
 • Morten har 21 års konsulenterfaring fra forskellige både offentlige og private kontekster. Morten har forfinet sin tilgang til praksisdreven organisationsudvikling til en effektiv og effektfuld metode til organisations- og kompetenceudvikling via samskabende processer mhp opbygning af social kapital i effektive og bæredygtige arbejdsfællesskaber. Morten har konkrete erfaringer med operationsalisering af strategi på både leder og medarbejderniveau.

Seidelin Associates’ grundregler i konsulentarbejdet:

 • Vi ser først og fremmest organisationer som relationer. Organiserede aktiviteter opstår når mennesker koordinerer deres handlinger med hinanden, dvs i relationer. Der er også organisationsstrukturer, økonomi, teknologi mv. som alt sammen også i sig selv er vigtigt, men primært i forhold til, hvad disse forhold muliggør i forhold til koordinering i relationer, og dermed effektfuldt organiserede aktiviteter.
 • Vi er loyale overfor kunden og kundens problemstilling, ikke en bestemt teori. Vi kan vores teorier, og har lang praksiserfaring, og gør en dyd ud af at bringe begge dele relevant i spil i forhold til kundens problemstilling.
 • Vi arbejder multiteoretisk. Det vil sige at vi er godt hjemme i, og har praktisk erfaring med en bred vifte af teorier og koncepter. Vi er pragmatiske i vores brug af teorier, og bestræber os på til hver en tid at vælge det, der virker bedst i en konkret praksis
 • Vi skaber værdi ved at gå på tværs af, hvad Beer og Nohria har kaldt teori E (moderne, teknisk-rationelle koncepter) og teori O (læringstilgang, AI, systemisk tilgang) og kombinerer det bedste fra de to grundtilgange.
 • Vi er drevet af kærlighed til vores fag, at bidrage til god ledelse i virkelighedens organisationer, at hjælpe med at øge den sociale kapital og dermed (hvilket en del forskning understøtter) såvel trivsel, kvalitet og indtjening
 • Vores foretrukne samarbejdsform er det såkaldte lærende partnerskab, hvor opgaverne gennemføres i et ligeværdigt samarbejde mellem konsulent og kunde, og hvor konsulenten har fokus på at understøtte ledergruppens, bestyrelsens, eller organisationens evne til selv at frembringe og forankre den ønskede ændring.