Christian er verdensmester i at skabe et behageligt læringsmiljø, hele tiden interesseret og positiv. Og så er han super god til at give god og brugbar konstruktiv feedback

Kit Knudsen, leder af og anpartshaver i Hovedstadens Service Akademi

En stor enhed (kontor, afdeling) kan ofte med fordel organiseres i teams – også selvom arbejdet ikke som udgangspunkt kræver, at flere er involveret i den samme opgave. Man kan være team på mange niveauer.

Teamorganisering øger som udgangspunkt det, man kalder relationel koordinering i opgaveløsningen, hvilket i sig selv har en effekt på trivsel og effektivitet. Systemisk teori og social kapital er centrale afsæt for udvikling af god teamlederpraksis.

Seidelin associates implementerer teamorganisering gennem et konsultativt forløb for teamledere på mellem 4 og 8 hele dage, med involvering af teamchefen i starten og ved afslutningen af forløbet. Ofte kombineres med ledercoaching, interventioner i de enkelte teams, samt 2-3 hele dage, hvor hele teamorganisationen er samlet.

Det konsultative teamlederforløbet designes på baggrund af chef og teamlederes specifikke ønsker, som vi drøfter på et indledende møde. Teamlederforløbet kan gennemføres for nye og/eller erfarne teamledere (fra 3 og op – hvis færre gennemføres som ledercoaching) fra samme organisation eller forskellige. Forløbet afvikles i en blanding af workshops, træning, aktionslæring, og sparring på proces og procesdesign af interventioner i egen praksis.

Eksempler på opgaver:

Relationel koordinering i tværfaglige teams

Teamledelse og teamudvikling

Fra teamorganisering til projektorganisering