Christian er super god til at samle op på, hvad vi tog med os fra undervisningen og god til at inddrage det der skulle læses til hvert modul, så det blev genkendeligt. Han er god til at lytte og reflektere, samtidig med at han også fik os til at reflektere over både teori og praksis. Han er virkelig god til at gøre stoffet spændende og der var plads til gode diskussioner og samtaler.

Helle Lene Nielsen, Afdelingsleder på privathospitalet Filadelfia og deltager på forløb

Seidelin Associates’ ledelsesudviklingsforløb er et konsultativt forløb med vægt på aktionslæring. Indholdet struktureres efter dine og de øvrige deltageres aktuelle ledelsesudfordringer, som perspektiveres med afsæt i systemiske, værdsættende, eksistentielle og narrative praksisteorier, kombineret med teorier om strategi, magt, styring og organisering.

Målet er praksisrefleksion og træning med fokus på konkret afprøvning i egen ledelsespraksis. Der anvendes flere forskellige organisations- og ledelsesteoretiske tilgange med henblik på at skærpe evnen til kritisk og konstruktivt at forholde sig til de forskellige tilganges betydninger for praksis, og ikke mindst at vurdere hvilke situationer de forskellige tilgange er fornuftige at bringe i anvendelse.

Udviklingsforløbet designes på baggrund af dine og de øvrige deltageres  specifikke ønsker, som vi drøfter på et indledende møde. Udviklingsforløbet kan gennemføres for ledergrupper og grupper af ledere fra samme eller forskellige organisationer (mellem 3 og 9 deltagere). Forløbet afvikles i en blanding af workshops, træning, netværksmøder, aktionslæring, og sparring på proces og procesdesign af interventioner i egen praksis. er for flere ledere. Hvis I er 1 eller 2 anbefales at gennemføre som ledercoaching.

Christian er endvidere ekstern lektor i organisation og ledelse på CBS, med tilknytning til HD(O) og MPG.

ledelsesudvikling og lederuddannelse