I ledergruppekonsultationer fokuserer Seidelin Associates først og fremmest på ledergruppens samarbejde, og evne til at eksekvere på strategien.

Det relationelle fokus skyldes, at forskning peger på, at relationer og samarbejdsevne er helt centrale for effektive ledergrupper. Konsultationerne faciliteres, så tillid og samarbejdsevne opbygges. I et forløb med flere konsultationer, kan en eller flere af konsultationerne fint omhandle noget andet, fx tilrettelæggelse af en strategiproces. Vi arbejder med emnet, og har samtidig et blik på, hvordan vi arbejder med emnet.

Ledergruppekonsultationen starter med et indledende møde (evt. telefonisk), hvor vi aftaler rammerne for forløbet. Konsultationerne har karakter af workshops hvor I har faciliterede dialoger om de spørgsmål, som er centrale for Jeres ledergruppe. Der vil typisk være aktionslæring mellem workshopsne.

Eksempler på opgaver:

Fra “good to great”: Bedre samarbejde i bestyrelsen

Aktionslæring i ledernetværk

Facilitering af to ledernetværk