Christian formår at skubbe til og bevæge samtalen, uden at lukke den. Formår at være til stede uden at overtage samtalen. Forekommer energisk uden at tromle. Christian er adræt som coach.

Chef, Københavns kommune

Ledercoaching er dit individualiserede udviklingsforløb, personligt og professionelt. Det er dig og din ledelsespraksis, som er i fokus.

Seidelin Associates arbejder med executive coaching ud fra nyere ideer om samskabelse eller 3. generations coaching, hvor coachen også kan vælge en position, hvor han ikke udelukkende faciliterer fokuspersonens refleksion, men også kan være til stede i samtalen med egne erfaringer, følelser, viden osv. Coachen kan på denne måde fx indtage en position, som indbyder til refleksion, eller en mere sparrende position.

Christian er en engageret lytter og er god til at stille åbne spørgsmål. Han er god til hurtigt at skabe overblik, at se en sag fra flere sider og give relevante værktøjer til at komme videre. Han er meget professionel i sin måde at coache på.

Chef om executive coachingsamtale med Christian

Coach og fokusperson aftaler, og afstemmer løbende hvad der er en god position for coachen at være i, for at skabe værdi hos fokuspersonen.

Fundamentet for samtalerne er et læringsfokus gennem værdsættende, systemiske,  narrative og somme tider også eksistentielle perspektiver.

Elementer fra ledelsesteori og praksis, organisationsteori, økonomisk teori mv. kan drages ind undervejs i de mere sparrende samtaler.

Form, temaer og forventet omfang drøftes og aftales ved første, typisk telefoniske henvendelse. Første samtale er gratis, hvis du ikke ønsker at fortsætte.

Eksempler på opgaver:

Executive coaching i stort antal

Ledercoaching i Uddannelses- og Forskningsministeriet