Christian har på en gang et meget afslappet og dybt professionelt engagement. Han har overblik over samtalen og godt fokus på sagen. Han trækker konstant på både teoretisk viden og praktisk erfaring. Det er meget brugbart.

Chef om executive coachingsamtale med Christian

I Seidelin Associates’ ledelseskonsultationer kombinerer vi lang praktisk ledelseserfaring med et solidt teoretisk fundament og EMCC certificerede samtalekompetencer.

For dig som leder, chef eller direktør kan ledelseskonsultationer være dit personlige og ledelsesfaglige udviklingsrum. Du kan også bruge konsultationerne som sparring på, hvordan du fører det, du vil med organisationen, ud i livet.

For Jer som ledergruppe kan I bruge ledelseskonsultationer til at blive mere effektive sammen gennem udvikling af bedre samarbejdsrelationer og -former i gruppen.

Hvis I er flere ledere fra samme organisation, fx teamledere, kan et ledelsesudviklingsforløb gennemføres som ledelseskonsultationer.