Seidelin associates tilbyder en række forskellige aktionslæringsbaserede lederudviklingsforløb. Eksempler er:

Personaleledelse, Ledelse af organisationen, Strategisk ledelse, Systemisk ledelse, Ledelse med social kapital, Narrativ ledelse.

Kurserne kan udbydes i samarbejde med en professionshøjskole, så de udløser EMCC point.

Alle kurser kan designes og målrettes konkrete behov.

ledelsesudvikling og lederuddannelse