Formålet med forløbet er, at undervise og træne deltagerne i kompetencer, greb og teknikker til at kunne gennemføre lærerige samtaler med grupper af sårbare unge. Dette indebærer, at deltagerne undervises og trænes i deres evne til at kunne skabe læring hos sårbare unge gennem iværksættelse og ledelse af involverende processer, samt i at skabe tillidsfulde og værdsættende relationer blandt sårbare unge i forbindelse med gruppeprocesser

Forløbet er eksemplarisk forstået på den måde, at undervisningen og træningen er eksempel på det, deltagerne skal ud og gøre med de sårbare unge.

Forløbet er bygget op omkring fire hele undervisningsdage og fire halve dages learning lab. Sidstnævnte understøtter aktionslæring mellem samlingerne på undervisning og learning lab. 

 Undervisningsdagene bruges til at introducere og træne ny teori, og formulere aktioner som afprøves i praksis. Hver undervisningsgang startes således med en check-in, hvor læringsmål placeres på scrumboard, og der følges op på aktioner, og dagen afsluttes med formulering af nye aktioner.

 Learning labs er tænkt som praksisnær undervisning/gruppecoaching med relation til de formulerede aktioner, eller andet som optager deltagerne med relation til kurset (som så kan formuleres som aktion). Kan det lade sig gøre at integrere observation af praksis og konkret feedback på et eller to af de senere learning labs vil det yderligere styrke læringen.

Kombinationen af undervisning, praksisnær coaching og aktionslæring vurderes at være den stærkest mulige.

Facilitering af gruppeprocesser for sårbare unge