Seidelin Associates udbyder sammen med Momento consulting a/s et kombineret aktionslærings- og consultingforløb målrettet HR business partnere, HR chefer og HR direktører. Forløbet gennemføres med mellem 5 og 10 deltagere, og består af 4 moduler af 1 dags varighed (modul 2 dog 1,5 dag), samt et antal individuelle konsultationer mellem modulerne. Nedenfor en kort beskrivelse af de 4 moduler.

  1. Organisatorisk effektivitet definerer og forankrer dit teams roller, ansvar og værdiskabelse i forhold til at realisere virksomhedens strategi og målsætninger. Udgangspunktet er en grundig forståelse af teamets roller i virksomhedens processer
  2. Markedseffektivitet med afsæt i vores HR optimeringsapproach. Vi arbejder frem mod at skabe              størst mulig sammenhæng mellem opnåelse af virksomhedens kommercielle mål og HR’s bidrag, ved at fokusere på kunder, linjeledere og medarbejdere, samt virksomhedens nøglekompetence.
  3. Strategi & Målbillede – Identifikation og prioritering af konkrete initiativer og indsatser for optimering af værdiskabelse med HR og din organisation, for din virksomhed i forhold til markedseffektivitet og organisatorisk effektivitet – nu og kontinuerligt videre frem
  4. Etablering- og forankring af varig Ledelsesproces og ‘Peer’ Netværk – Vi arbejder hele tiden med implementering mellem de enkelte moduler og tilslut stiller vi helt skarpt på hvordan implementeringen er forløbet og sørger for at de enkelte værktøjer og momentum tilgangen forbliver en aktiv del af din ledelsesproces og værdiskabelse med HR. Og med det afsæt etablerer vi netværk, som motor for varigt udbytte af de enkelte værktøjer og momentum tilgangen i din ledelse og værdiskabelse med HR.