Christian er meget inkluderende i sin undervisningsstil – respektfuld og ydmyg. Han er god til at kalibrere, at opfange dynamikken i rummet. Han har et skarpt blik for relationen

Lise Kaalund, Pædagogisk konsulent i Tårnby Kommune og kursist på coachingforløb

Der blæser nye vinde i de kommunale forvaltninger.

Nye trends som relationel velfærd, social kapital og faciliterende forvaltning bidrager til at rollen som forvaltningsmedarbejder er under forandring.

Hvor succeskriteriet tidligere var korrekt sagsbehandling, er der i stigende grad kommet fokus på forvaltningens mulige rolle i at facilitere samskabelsesprocesser med borgeren som aktivt involveret i at definere retning og indhold af ønskede forandringer.

Bevægelsen fra en myndighedsposition til en mere faciliterende position kan udfordre forvaltningsmedarbejderen, da den faciliterende position fordrer, at man behersker dialogredskaber og samtalestyring for at kunne lykkes.

Seidelin associates har udviklet et forløb, som understøtter forvaltningsmedarbejdere i bevægelsen fra myndighedsperson til facilitator. Forløbet trækker på effektfulde systemiske ideer og teknikker, og der arbejdes bl.a. med positioner, samtaleteknik og samtalestyring.

Vi afholder et indledende planlægningsmøde, hvor vi aftaler omfang og vægtning af indhold afhængig af målgruppe og opgaver. Der er typisk tale om kortere forløb (4-6 dage) for grupper af medarbejdere (op til 15). Forløbene designes med fokus på den faciliterende position, samtalestyring og -praksis samt omsætning til praksis gennem aktionslæring.

Eksempler på opgaver:

Underviser på Attractors EMCC certificerede coachinguddannelse

Fra ekspertrådgiver til forandringsagent

Facilitering af gruppeprocesser for sårbare unge

Fra myndighedsperson til facilitator

Organisationsudvikling i folkeskolen