Christian er som underviser dejlig nysgerrig, også på alternative tilgange. Han er eksemplarisk i sin måde at undervise på, og er excellent til “procesprocessen”

Martin Thomasen, kursist på coachingforløb

I Seidelin Associates tilbyder vi en række af vores spidskompetencer som aktionslæringsforløb,

Aktionslæringsforløbene tager eksplicit afsæt i deltagernes praksis, og består af en kombination af undervisning med et stort træningselement, afprøvninger i egen praksis, evt. kombineret med individuelle konsultationer.

For alle aktionslæringsforløbene gør det sig gældende, at vi har solid indsigt i det vi udbyder, og vi har lang erfaring med at undervise og omsætte teorierne til konkret praksis.

Christian er en inspirerende, engageret, dygtig underviser

Charlotte Staffeldt, Konsulent ved Professionshøjskolen Metropol og kursist på coachingforløb

Intentionen med aktionslæringsforløb er at skabe transfer for deltagerne – at indholdet omsættes til deltagernes effektive praksis.