ledelsesudvikling og lederuddannelse

Christian var som Managing Consultant i Rambøll Attractor ansvarlig for at udvikle og gennemføre Attractors åbne lederuddannelser samt ledelsesudviklingsforløb hos kunder.  Attractors Lederuddannelser har det relationelle lederskab som hovedfokus: Hvordan former lederskabet sig i samspil med medarbejdere, lederkolleger og øvrige ledelseslag i organisationen? Vi inddragede forskellige teoretiske og filosofiske perspektiver på lederskabet og arbejdede gennem samtaler og træning med lederens forskellige forståelser af ledelsesopgaverne.